"Sånger som förändrar" (DVD)

125 kr
Artikelnummer: SL004DVD

Projektkör och musiker från
Equmeniakyrkan Lerum

Carin Åkesson, körledare

Konsert/Musikgudstjänst i Equmeniakyrkan Lerum


I alla tider, i alla kulturer, över hela världen har människan sjungit sånger för att uttrycka sin glädje och kärlek över livet. Men sången har också fått bära drömmar och längtan i kampen för rättvisa, fred och frihet.

”Sånger som förändrar” är ett material för kör som kommit till i mötet mellan Diakonia och körpedagogen Carin Åkesson. Sångerna är samlade från många länder och tider men har det gemensamt att de bär en berättelse om förändring och utmaning. Några av sångerna har kommit till i frustration, i utsatthet eller under tårar, men de har också fötts i tron på kärleken mellan människor och tron på Gud och en bättre värld. Musik och berättelser varvas till en helhet i en konsert som väcker tro, engagemang och förändringslust.

50kr/ex går till Diakonia och musikverksamheten i Equmeniakyrkan Lerum

Foto: Tor Herngren
Redigering och media: Lars Strauss
Inspelad i Equmeniakyrkan Lerum 10 november 2019
© 2020 Strauss Ljud, Equmeniakyrkan Lerum, Diakonia