Nils Funnemark - "Någonstans" (MP3)

80 kr
Artikelnummer: TLLS010MP3

Nils Funnemark, sång & gitarr

Anders Sjöling, kontrabas
Lena Lindälv, fiol och flöjt
Lotta Wising, cello


Innehållet på denna CD har framförts "live" vid speciella tillfällen som dop, bröllop och begravning. För att behålla känslan av live-spelning, har CD:n delvis spelats in "live" såtillvida att vi började med att spela in sång och gitarr och lär eventuella fel och brister finnas kvar när vi successivt fyllde på med övriga instrument.

Inspelad i Lerums Missionskyrka 2008-2009
© 2009 TLLS010 TLLS Recording - Strauss Ljud


Det är vackrast när det skymmer
(P Lagerkvist, N Funnemark)
Om kvällen
(S Allén, N Funnemark)
Midnattssolen
Q Jones, N Funnemark)
Någonstans
(N Funnemark)
I love life
(N Funnemark)
Välgångsönskan
(N Funnemark)
Sex dagar före påsk
(N Funnemark)
En hög visa om kärleken
(N Funnemark)
Såsom en del av livet
(N Funnemark)
Kärlekens nya lov
(N Funnemark)
Jag vill tacka livet
(V Parra, E Melin, J Hammarlund)