Nils Funnemark - "Någonstans Live" (MP3)

80 kr
Artikelnummer: TLLS017MP3

Nils Funnemark, sång & gitarr

Roland Henkelman, läsning

Anders Sjöling, kontrabas
Lena Lindälv, fiol och flöjt
Lotta Wising, cello
Therese Wissö, fiol


Inspelad vid konsert i Lerums Missionskyrka 2010
© 2011 TLLS017 TLLS Recording - Strauss Ljud