"Folkmusik i Juletid" (CD)

100 kr
Artikelnummer: TLLS021CD

Julkonsert i Lerums Missionskyrka

Lena Lindälv körledare, sång, fiol, flöjt

Maja Berndes sång, flöjt
Erik Cedergårdh sång, munspel, gitarr
Kerstin Cedergårdh sång
Johannes Erséus piano
Christer Erséus sång
Nils Funnemark sång, gitarr
Roland Henkelman sång
Erik Olrog nyckelharpa, fiol
Kathrine Renhorn sång
Daniel Strauss sång, kontrabas
Karin Sjöling sång, trumma
Annika Ramström sång, flöjt
Thomas Voigt sång
Stina Zätterman sång


Omslagsfoto: Gert Andersson
Inspelad vid konsert i Lerums Missionskyrka 6 januari 2013
© 2013 TLLS021 TLLS Recording - Strauss Ljud


Härlig är jorden
(Trad. Arr: L Lindälv)
Bereden väg
(Koralvariant efter Finn Jan Jansson, Boda Arr: A Nyberg)
Lyft upp din blick
(Ur folkmässan "Himlen inom" A Nyberg)
Lucia
(Musik o Arr: E Hazelius Text: E A Karlfeldt)
Så mörk är natten
(Musik: C-B Agnestig Text: J Johansson Arr: R Tallrot)
Jungfru Maria
(Trad. Arr: S Karlsson, S Isaksson)
Ett barn är fött
(Trad. Arr: A Möller, L Willemark)
Uti din nåd
(Trad fr. Lima Musik: H Sund Text: D Sandén)
Det är en ros
(Trad. Arr: S Karlsson, S Isaksson, R Tallrot, P Asplund)
Jubla nu himlar
(Ur folkmässan "Himlen inom" A Nyberg)
Den signade dag
(Trad. Ur folkmässan "Himlen inom" A Nyberg)
Tackvisa från Bergsjö
(Trad. Arr: A Möller, L Hoffsten)
Frid på jorden
(Läsarsång av O Blyberg Bearb. musik o Text: S Karlsson)
Livets tecken
(Ur folkmässan "Himlen inom" A Nyberg)